PERSONLIG UDVIKLING

Behandling til mennesker, som er udfordret af omstændigheder, der giver begrænsninger i udfoldelsen af deres egentlige potentiale i livet. Oplevelser af vanskeligheder i relationen til dem selv og til andre mennesker. Processen kan udvikle måden at være med og anerkende sig selv samt eget værd. Derved gives plads til udfoldelse og til at udtrykke sig.

I terapien får du støtte og vejledning til at skabe en meningsfyldt og givende proces omkring de temaer og den udvikling, der fylder i dit liv. Terapien kan bruges som en vej til at afklare og finde vej i områder af livet, der er vanskeligt og/eller udfordrende for dig.
Terapien kan også vælges til, som en del af din udvikling, et sted hvor du har mulighed for at fordybe dig i dine indre læreprocesser.

Terapien kan hjælpe til, at man kan blive mere opmærksom på
at opdage/genopdage egne kvaliteter. Et formål kan være at komme fra overlevelse til udfoldelse, så mere frihed kan finde indpas i dit liv.

Indfaldsvinkel i terapien

Min indfaldsvinkel udspringer af et ønske om at behandle bagvedliggende årsager til mistrivsel på en måde, som skaber vedvarende resultater. At undersøge og slippe de mestringsstrategier der har været nødvendigt at udvikle, som ikke længere er hensigtsmæssige at anvende.
Der vil være et rum, hvor det er muligt at finde ro til fordybelse og ny inspiration, så nye perspektiver kan få liv og bringes i spil i livet.

Jeg arbejder ud fra at lytte til de naturlige selvregulerende mekanismer, så de bliver dine vejvisere til at blive bedre til at tage dig af dine kropslige, følelsesmæssige og relationelle behov.

Der kan være et ønske om at komme i en bedre kontakt med dine egne behov. Dette kan der åbnes til i højere grad via opmærksomhed på kroppens fortælling og det rum tegning kan kreere.

Udvikling af dit potentiale

-Vanskeligheder kan skabe forandring.

-Udfordrende forhold giver mulighed for ny livskvalitet.

-Opmærksomhed på egne kvaliteter.

-Kontakt til egne behov og ressourcer.