PARTERAPI

Er jeres parforhold gået i stå? Eller vil i gøre noget for at undgå det? Sidder I fast? Skændes I ofte? Er der Utroskab? Tvivl? Uro?

Jeg tilbyder et rum, hvor en ny kommunikationsmåde kan udfolde sig, hvor der bl.a. bygges bro til den anden. Via at få fokus på egne måder at indgå i relationen gives muligheder for at højne det, man tilbyder den anden part.
I samtalerne vil opmærksomheden rettes mod, at parterne hver især kommer til at forstå sig selv og det indbyrdes samspil bedre.

Terapien henvender sig til par i krise. Par i udvikling. Par i forandring. Par i fastlåsthed. Par i magtkampe. Par med tilbagevendende negative mønstre. Og til par med behovet for eller lysten til at skabe et rum for udvikling. Parterapi er en mulighed for udvikling og kontakt – også der hvor drømmene om et fælles liv er udfordrede.
Hvis I har besluttet at jeres veje skal skilles, kan parterapi være en hensigtsmæssig måde at afslutte et forhold på – og – hvis I har børn – skabe det bedste rum for jeres børn at leve i og vokse med den nye situation.

Om Processen

Et forløb starter med en fælles samtale. Herefter en samtale med enten jer hver især eller at I begge er tilstede med primært fokus på den ene part. Formålet med den individuelle samtale er, at I hver især får mere plads til en fordybelse ind i hvad I kommer fra, hvordan jeres erfaringer med tætte relationer har været gennem livet, og hvilke særlige begivenheder, der har farvet jeres liv – og også jeres parforhold.
Forskning viser, at parterapi er mest effektiv, hvis der er korte intervaller mellem samtalerne i starten – og at den individuelle samtale er med til at øge effektiviteten og fokuseringen af parterapien.

Hvad er jeres udfordring?

I den første samtale vil fokus være på, hvad der bringer jer – hvad I håber på – og hvad det er for et mønster, der forhindrer jer i at have den gode kontakt, den trygge samtale, eller intimitet og forbindelse. I vil stifte bekendtskab med den Bro, der forbinder jeres verdner, og som I kan krydse for at tage på besøg i hinandens nabolag. I vil blive skarpere til at mærke, hvordan Rummet er imellem jer. Det rum, som I lever og ånder i – og som I kan gøde, når I har det rart. Og forurene, når noget bliver svært. I vil få mere opmærksomhed på, hvordan det er imellem jer, når I faktisk har kontakt.

I den og de følgende samtaler vil fokus være på at få klarlagt, hvad det er for et mønster, der spænder ben for, at I har ordentlig kontakt, sådan at I kan nå at få øje på det derhjemme.

Det allervigtigste er det, der sker mellem samtalerne – at I bevæger jer – og kommer videre fra det udgangspunkt, der bragte jer til parterapi

Forandring

Efter den første samtale afklares hvordan det videre forløb vil være bedst for jer. Forandring tager ofte tid, dog kan ændringer i det små hurtigt vinde indpas, når motivationen er tilstede.

Et forløb behøver absolut ikke nødvendigvis være langvarigt – men det er afgørende, at de første par samtaler bringer jer i retningen af det, I gerne vil, og forudsætningen for dette er at have en optimal ramme.

Hvis I vælger at starte et forløb, er det bedste udgangspunkt at planlægge flere samtaler efterfølgende med kortere interval; dvs. med en uge imellem/ hver 14 dag, så I hurtigere får en oplevelse af at ændringer er mulige.

Få energien igen

-Et rum der bygger bro til en ny form for kommunikation.

-Forstå dig selv og den anden på en ny måde.

-Mestringsstrategier kan give konflikter.

-Opmærksomhed på bevægelserne mellem jer, kan ændres.