Indfaldsvinkel i terapien

Jeg tilbyder psykoterapi med udgangspunkt i de nuværende udfordringer. En udforskning af hvad der gør sig gældende samt en undersøgelse af, hvad kroppen fortæller i samspil med følelser og tanker. Dette, dvs. kropslige fornemmelser, følelser og tanker, behandles som en samspillende helhed. Mennesker ser jeg som unikke. Derfor tilrettelægges den enkelte samtale og hvert forløb med udgangspunkt i den enkeltes, parrets eller familiens behov og aktuelle situation. Jeg har fokus på ressourcer, der hjælper til at åbne for de følelser, der aktuelt opleves og gør livet svært. Mit tilbud er at mennesker får mulighed for at få en større indsigt i og forståelse af oplevede vanskeligheder. Denne proces kan medføre til en bedre balancering i livet, øget selvværd og rum til kærlighed.