Terapi

Personlig udvikling

Behandling til mennesker, som er udfordret af omstændigheder, der giver begrænsninger i udfoldelsen af deres egentlige potentiale i livet. Oplevelser af vanskeligheder i relationen til dem selv og til andre mennesker. Processen kan udvikle måden at være med og anerkende sig selv samt eget værd. Derved gives plads til udfoldelse og til at udtrykke sig.

Læs mere

Parterapi

Jeg tilbyder et rum, hvor en ny kommunikationsmåde kan udfolde sig, hvor der bl.a. bygges bro til den anden. Via at få fokus på egne måder at indgå i relationen gives muligheder for at højne det, man tilbyder den anden part.

I samtalerne vil opmærksomheden rettes mod, at parterne hver især kommer til at forstå sig selv og det indbyrdes samspil bedre.

Læs mere

RESSOURCEORIENTERET FOKUS

Et ressourceorienteret fokus er en behandling båret af en opmærksomhed på styrker fremfor svagheder. Igennem dette arbejde gives der mulighed for at forvandle hændelser til kontakt med iboende kraft. Herved kan der åbnes til en proces med fokusering på indrestyring og varetagelse af egne behov.

Læs mere