SUPERVISION

Supervision af psykologer og andre faggrupper.

Supervisering af nyuddannede og autoriserede psykologer, psykoterapeuter samt faggrupper der arbejder i menneskelige relationer.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe.
Fokus kan være på sager og/eller temaer som det opleves relevant.  Desuden kan supervisionen dreje sig om problematikker i forbindelse med organisationen.

Tilgangen er på et psykodynamisk og relationelt grundlag med inddragelse af ressourcefokus.  Opmærksomhed er særligt på det, der undrer og ønskes en ny forståelse af samt indsigt i. Det indebærer at vi sammen undersøger, dels den måde man selv reagerer på og i sagssammenhæng klientens oplevelse, adfærd og reaktionsmønstre.