SUPERVISION

Supervision er et undersøgende rum til udfoldelse og videreudvikling af faglige og personlige kompetencer.

Jeg giver supervision med et ressourceorienteret fokus og ser mennesker som unikke. Jeg har stor erfaring og viden omkring mennesker, der har mere komplekse problemstillinger. Det kan være vanskeligheder og følgevirkninger efter tab, traume, omsorgssvigt, overgreb under opvækst eller i voksenlivet. Dette kan komme til udtryk på mangfoldige måder, bl.a. ensomhed, sorg, vanskeligheder i relationer, angst og depressivitet, søvnproblemer, skam og skyldfølelser, hukommelses-og koncentrationsproblemer, Kompleks posttraumatisk stress disorder (Kompleks PTSD).

Således kan det, at hjælpe disse mennesker give udfordringer, som der kan være behov for at bearbejde.
Supervision kan dels hjælpe til en forståelse af ovennævnte udfordringer og dels de følelser som arbejdet i hjælperrollen kan give. Derved kan supervision medvirke til nye måder at være i kontakten.

Arbejder du i din profession med andre mennesker, eksempelvis indenfor arbejdsmarkedsområdet, sundhedssektoren, socialpædagogiske fagområder, flygtninge – og integrationsområdet, kriminalforsorgen eller som selvstændig, så kan der være behov for undersøgelse og afklaring.

Supervision betyder, at en person (supervisor) hjælper en anden (supervisand) til at kunne løse sine arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse. 

Tilgangen er på et psykodynamisk, kropsorienteret og relationelt grundlag med inddragelse af ressource- og traumefokus.  Opmærksomhed er særligt på det, der undrer og ønskes en ny forståelse af samt indsigt i. Det indebærer at vi sammen undersøger, dels den måde man selv reagerer på og i sagssammenhæng klientens oplevelse, adfærd og reaktionsmønstre.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe.
Fokus kan være på sager og/eller temaer som det opleves relevant. I gruppesammenhæng aftaler vi om brug af reflekterende team. Desuden kan supervisionen dreje sig om problematikker i forbindelse med organisationen alt efter hvad der aftales med ledelsen.

Etik og tavshedspligt.
Supervisanden /supervisanderne vælger selv hvad de tager op i supervisionen. Når der er tale om gruppesupervision er det der foregår underlagt tavshedspligt efterfølgende og der vil være fokus på at skabe et trygt rum.

Jeg har superviseret individuelt og i gruppesammenhæng siden 2005 og modtager fortsat selv supervision.