SUPERVISION

Supervision betyder, at en person (supervisor) hjælper en anden (supervisand) til at kunne løse sine arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse.

Der tilbydes supervision af psykologer; nyuddannede, autoriserede og specialister. Herudover psykoterapeuter og faggrupper, der arbejder i menneskelige relationer.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe.
Fokus kan være på sager og/eller temaer som det opleves relevant.  Desuden kan supervisionen dreje sig om problematikker i forbindelse med organisationen.

Tilgangen er på et psykodynamisk og relationelt grundlag med inddragelse af ressourcefokus.  Opmærksomhed er særligt på det, der undrer og ønskes en ny forståelse af samt indsigt i. Det indebærer at vi sammen undersøger, dels den måde man selv reagerer på og i sagssammenhæng klientens oplevelse, adfærd og reaktionsmønstre.

Etik og tavshedspligt.
Supervisanden /supervisanderne vælger selv hvad de tager op i supervisionen. Når der er tale om gruppesupervision er det der foregår underlagt tavshedspligt efterfølgende og der vil være fokus på at skabe et trygt rum.