Privatlivspolitik og Utilsigtede hændelser.

Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig som klient her, ifølge Persondataloven.

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg har pligt til at skrive noter om behandlingen. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, kun hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist. Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med.

Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år. Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

 

Utilsigtede hændelser

Hvis du er utilfreds med behandlingen, så er det væsentligt at du siger det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Styrelsen for patientsikkerhed.

 

Med venlig hilsen
Birgit Nilsson