Krop – og triangulær tegneterapi 2017-03-23T16:48:49+00:00

Krops – og triangulær tegneterapi.

Anvendelse af den kropslige fornemmelse, koblet med følelser og tanker, er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Gennem fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, kan reaktioner som følge af traumatiske hændelser nænsomt forløses lidt af gangen. Kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, hvorved balancen i nervesystemet genetableres, og stressreaktionerne opløses.
Dette medfører ofte en markant reduktion af symptomer og en oplevelse af øget psykisk og fysisk velbefindende, samt øget mentalt overskud og overblik.

Tegning i samtalen, ”triangulær terapi”, er en måde at gå i dialog med den fordybelse, der ønskes.
Tegning er et tilbud til både børn og voksne i forbindelse med samtalen. Det kan give adgang til en større del af bevidstheden end den kendte. Det kan være en hjælpsom kombination med den kropsterapeutiske behandling.
Det er en metode, der giver mulighed for fordybelse i en problemstilling, en følelse eller en hændelse.

Tegningen er således ikke genstand for, at jeg kan eller vil fortolke den.